Regulamin kontroli wewnętrznej z suplementem

Regulamin kontroli wewnętrznej z suplementem

Regulamin kontroli wewnętrznej z suplementem elektronicznym Kompendium praktycznej wiedzy o organizacji i prowadzeniu kontroli wewnętrznej, napisane w formie przykładowego zarządzenia. Gotowe rozwiązania do bezpośredniego zastosowania lub dalszego przetworzenia; szczegółowe załączniki syntetyzujące zakresy i obszary kontroli funkcjonalnej, merytorycznej i formalnej.

bootcatch clean blog

Controlling strategiczny zawiera ponad 60 studiów przypadków opartych na przykładach, z którymi autor spotkał się w swojej wieloletniej praktyce konsultanta, a które przedstawiają problemy firm usługowych, przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i organizacji nienastawionych na zysk. Zarówno pytania testowe, w jaki sposób i omawiane przykłady są zorientowane na określenie problemu występującego w organizacji i jego rozwiązanie przy wykorzystaniu całego instrumentarium narzędzi controllingu strategicznego. Książka powinna okazać się szczególnie przydatna dla tych czytelników, którzy mają już podstawową wiedzę z zakresu controllingu (rachunkowości zarządczej), i jest adresowana przede wszystkim do:
- praktyków zajmujących się zawodowo problematyką controllingu;
– menedżerów różnych szczebli z firm usługowych, produkcyjnych, handlowych i organizacji nienastawionych na zysk;
– studentów studiów magisterskich i podyplomowych z zakresu rachunkowości;
– uczestników szkoleń z zakresu controllingu;
– wszystkich tych, którym potrzebna jest praktyczna wiedza z zakresu controllingu strategicznego. Regulamin kontroli wewnętrznej z suplementem elektronicznym Kompendium praktycznej wiedzy o organizacji i prowadzeniu kontroli wewnętrznej, napisane w formie przykładowego zarządzenia. Gotowe rozwiązania do bezpośredniego zastosowania lub dalszego przetworzenia; szczegółowe załączniki syntetyzujące zakresy i obszary kontroli funkcjonalnej, merytorycznej i formalnej.